Je všechna sůl stejná?

Rafinovaná vs přírodní sůl

Když se řekne "sůl", možná si představíte jen obyčejný bílý prášek používaný v kuchyni. Ale realita je mnohem rozmanitější. Tento článek odkrývá klíčové rozdíly mezi rafinovanou a nerafinovanou solí. Zatímco rafinovaná sůl, známá svou čistě bílou barvou a jemnou strukturou, se zdá být symbolem čistoty, skrývá za sebou procesy, které odstraňují bohatství přírodních minerálů a prvků. Na druhé straně, nerafinovaná sůl, jako např. Halen Mon nebo Peruánská sůl, ponechává všechny své přírodní minerály a prvky, nabízí více než 80 stopových minerálů potřebných pro zdravý život.

Kuchyňská sůl (rafinovaná sůl)

Rafinovaná sůl, jak ji známe z obchodů, prochází dlouhým procesem přeměny, než se dostane na náš stůl. Nejprve se ze soli odstraní všechny minerály kromě soli. Pročistění soli se někdy provádí s pomocí silných chemikálií, jako jsou kyselina sírová nebo chlor. Dále se zahřívá pod vysokým tlakem, což způsobí odpaření vody a zanechá za sebou jen sůl. Při výrobě potravinářské soli se můžou přidávat i další látky, aby se předešlo jejímu slepování.

Jedná se například o:

  • Hexakyanoželeznatan draselný (E536)
  • Hlinitokřemičitan sodný (E554)
  • syntetický jód a fluor

Do soli se může přidávat malé množství dextrózy – což je forma cukru – která pomáhá udržet jod ve stabilní formě. Ačkoli tyto přídavné látky zlepšují vlastnosti soli, nemají žádné výživové hodnoty. Čistá potravinářská sůl by měla mít obsah soli mezi 99,7 a 99,95 %. To znamená, že je téměř úplně zbavena všech minerálů a látek, které byly původně přítomné v soli. 

Složení rafinované soli
Sodík ≈39%
Chlór ≈60%

E536, E554

Dextróza

okolo 2%
Jód .01%

Mořská přírodní sůl

Na rozdíl od rafinované soli, nerafinovaná sůl obsahuje mnohem více než pouhý sodík a chloridy. Je bohatá na nespočet stopových minerálů a prvků, které jsou klíčové pro lidské zdraví. Množství těchto minerálů se může lišit v závislosti na typu a místě, odkud sůl pochází. Další výhodou nerafinované soli je, že neprochází dodatečným zpracováním, které by z ní odstranilo přirozeně obsažené minerály a prvky. Kromě toho je nerafinovaná sůl ušetřena expozice agresivním chemickým látkám.

Složení přírodní mořské soli
Prvek Mg/1/4 tsp %
Chlór 601.25 50.9
Sodík 460 33.00
Sulfur 9.7 0.820
Hořčík 5.2 0.441
Draslík 2.7 0.227
Vápník 1.5 0.128
Křemík 1.2 0.052
Uhlík 0.6 0.049
Železo 0.14 0.012
Další stopové minerály

Závěrečná myšlenka

Mezi rafinovanou a nerafinovanou solí existuje zásadní rozdíl. Zatímco nerafinovaná sůl je bohatá na esenciální minerály a poskytuje tělu nejen NaCl, ale i více než 80 stopových minerálů, rafinovaná sůl je pro naše zdraví nevhodnou volbou a neměla by mít místo v našem jídelníčku. Rafinovaná sůl, bez vyrovnávacího účinku stopových minerálů, zvyšuje v těle nadměrný příjem sodíku, který by měl být přijímán společně se stopovými minerály. Nejvhodnější volbou pro zdravou stravu je nerafinovaná, přírodní sůl.